Стефан Ташев
04.08.2012
Стефан Ташев и Geo Kolev вече са приятели.
10.02.2012
Стефан Ташев и Verjiniq Piperkova вече са приятели.
27.11.2010
24.11.2010
Стефан Ташев и Жечо Нончев вече са приятели.
18.11.2010
Стефан Ташев и Ivan Aleksandrov вече са приятели.