Eвгени8710
21.11.2010
Eвгени8710 и Никола Гълев вече са приятели.